1. Een deelnemer gaat door het feit dat hij / zij zich inschrijft voor het toernooi akkoord met dit reglement.

2. Het is niet toegestaan aan een ander toernooi deel te nemen tijdens het Heideweektennistoernooi.

3. Het inschrijfgeld bedraagt per team € 50, voor aanvang van de eerste wedstrijd per

bankoverschrijving te voldoen op NL98 RBRB 0955 4109 24 t.n.v. Stichting

Heideweektennistoernooi te Ede.

4. Een team bestaat uit twee dames en twee heren. Bij de inschrijving geeft men op uit welke twee dames en heren het team bestaat. Men kan dus slechts vier personen voor het team opgeven. Voor eventuele invallers, zie verderop in het reglement.

5. Deelnemers kunnen meedoen als zij in het jaar waarin het toernooi gespeeld wordt 21 jaar worden of ouder zijn.

6. De individuele dubbel-speelsterkte van de teamleden bepaalt de teamsterkte. De dubbel-speelsterkte is van 5 t/m 9. Op basis van de teamsterkte worden de teams in verschillende klassen ingedeeld.

7. Er wordt op alle baansoorten gespeeld. De wedstrijdleiding bepaalt welke teams op welke baan spelen.

8. Spelers (speelsters) moeten een kwartier voor aanvang van de teamwedstrijden aanwezig zijn en zich melden aan de wedstrijdtafel.

9. Indien er twee of meer poules in een bepaalde categorie zijn, worden er kruisfinales gespeeld.

10. Teamwedstrijden worden in poules en op tijd gespeeld: 40 minuten zuivere speeltijd per partij. Er wordt bij aanvang en einde van de partijen centraal gebeld. Games worden doorgeteld. Alleen volledig uitgespeelde games op het moment van bellen tellen mee voor de eindstand.

11. Een teamwedstrijd bestaat uit 4 partijen: 1 dames dubbelpartij, 1 heren dubbelpartij en 2 gemengd dubbelpartijen. Bij onenigheid over de inzet 1e mix / 2e mix zal de wedstrijdleiding loten.

12. Puntentelling: per gewonnen partij 2 partijpunten; gelijk 1 partijpunt; verloren 0 partijpunten. Hierdoor kan een team per teamwedstrijd maximaal 8 partijpunten behalen. Het team met de meeste partijpunten wint de teamwedstrijd. Indien beide partijen 4 partijpunten behalen eindigt de wedstrijd gelijk.

Wedstrijd winnen = 2 wedstrijdpunten, gelijk = 1 wedstrijdpunt, verloren is 0 wedstrijdpunten

13. Bij het vaststellen van de eindstand in de poule telt het aantal wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten tellen achtereenvolgens: 1) aantal partijpunten, 2) totaal aantal games voor, 3) totaal aantal games tegen, 4) uitslag onderlinge wedstrijd. Indien dit alles gelijk eindigt wordt er door de wedstrijdleiding geloot.

14. Invallers(-sters) in het team zijn slechts toegestaan na overleg met de wedstrijdleiding, maar niet meer na de poulefase. Een invaller moet van dezelfde speelsterkte als of lager zijn dan de speelsterkte van de uitgevallen persoon.

15. Na de poulefase kan er bij hoge uitzondering (bijv. blessures), uitsluitend na overleg met de wedstrijdleiding, worden ingevallen.

16. Een invaller(-ster) mag niet in meerdere teams invallen.

17. Indien er in een team iemand invalt zonder toestemming van de wedstrijdleiding, zullen passende maatregelen worden genomen.

18. Als een team tijdens de poulewedstrijden in zijn geheel uitvalt, worden de reeds gespeelde wedstrijden van dit team geschrapt uit de stand.

19. Als in een poule een team na de poulewedstrijden niet verder kan spelen, schuiven de overige teams een plaats omhoog in de eindranglijst, indien van toepassing.

20. Bij twijfel over de bespeelbaarheid van de banen moet door de teamcaptain altijd contact worden opgenomen met de wedstrijdleiding.

21. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren en beslist daar waar het reglement niet in voorziet.